LLD 8M121 X EU

Klasa e Efiçiencës së Energjisë: A ++
Klasa e efikasitetit të larjes: A
Klasa e efikasitetit të tharjes: A
Konsumi standard i ujit të larjes (l): 9

Niveli i zhurmës (dB): 41
Numri i seteve: për 14 persona

përmasat: 596 x 570 x 820 mm
Pesha (Kg): 35
Larja

Numri i programeve të larjes: 8
Normal program
Eco program
Fast Delicious
Washing
Program
Intensive Soaking Program
Triowash
Duo Wash
Express 30 ‘
Opsionet

Zone Wash 2 Enë
Zone Wash 3 Shportë
Short Time – Kohë e Shkurtër
Delay Timer – Vonesa e kohës

Përshkrimi

Përshkrimi

Klasa e Efiçiencës së Energjisë: A ++
Klasa e efikasitetit të larjes: A
Klasa e efikasitetit të tharjes: A
Konsumi standard i ujit të larjes (l): 9

Niveli i zhurmës (dB): 41
Numri i seteve: për 14 persona

përmasat: 596 x 570 x 820 mm
Pesha (Kg): 35
Larja

Numri i programeve të larjes: 8
Normal program
Eco program
Fast Delicious
Washing
Program
Intensive Soaking Program
Triowash
Duo Wash
Express 30 ‘
Opsionet

Zone Wash 2 Enë
Zone Wash 3 Shportë
Short Time – Kohë e Shkurtër
Delay Timer – Vonesa e kohës

Karakteristikat kryesore

dritëa  tereguese e ushqimit dhe kripës
Drita treguese e presionit të tërhequr
Drita treguese e vonesave të kohëmatësit
Zone Wash 3 Baskets

Garanton 30% fuqi shtesë të pastrimit gjatë një cikli intensiv standard. Vetëm duke përzgjedhur ciklin intensiv me Zone Wash 3 dhe duke zgjedhur shportën për përdorim dhe për performancë të përsosur pastrimi.

Hapësira e dyfishtë

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.