LLD 8M121 X EU

Performance
Energy Efficiency Class: A ++
Washing efficiency class: A
Drying efficiency class: A
Standard Washing Water Consumption (l): 9
Noise Level (dB): 41
Number of sets: for 14 persons
dimensions: 596 x 570 x 820 mm
Weight (Kg): 35
washing
Number of washing programs: 8
Normal program
Eco program
Fast Delicious
Washing
program
Intensive Soaking Program
Triown
Duo Wash
Express 30

Description

Description

Performance
Energy Efficiency Class: A ++
Washing efficiency class: A
Drying efficiency class: A
Standard Washing Water Consumption (l): 9
Noise Level (dB): 41
Number of sets: for 14 persons
dimensions: 596 x 570 x 820 mm
Weight (Kg): 35
washing
Number of washing programs: 8
Normal program
Eco program
Fast Delicious
Washing
program
Intensive Soaking Program
Triown
Duo Wash
Express 30 ‘
options
Zone Wash 2 Container
Zone Wash 3 Basket
Short Time – Short Time
Delay Timer – Time Delay
The main features
the food light of salt and salt
Indicator pressure drawn light
Indicator light of timer delay
Wash Zone 3 Baskets
It guarantees 30% extra cleaning power over a standard intensive cycle. Just by selecting the intensive cycle with Zone Wash 3 and selecting the basket for use and perfect cleaning performance.
Double space
the new Dual-Space system allows you to utilize all the bottom basket height for very heavy, ceramic tiles: the top basket mounts in a lightweight, simple, ergonomic.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.