LH8 FF2 X

performance
Energy efficiency class: A ++
refrigerator volume: 213 l
freezer volume: 88 l
Volume Variable Temperature Split: 19
Number of variable temperature star divisions: 4
Number of freezer room stars: 4
Freezing capacity: 3 Kg / 24h
Noise Level (dBA): 45
functions
Cooling: No Frost
equipment
Coolant separator
Holder for 5 bottles
Egg Holder:
Cooling power: Automatic
Number of shelves: 3
Refrigerator Shelf Type: Glass
Freezer compartment features
Freezer Cooling System: No Frost
Ice basins: 1
Structural features
combined
Dimensions: 1890x 600x 680 mm
Color: Stainless steel

Description

Description

performance
Energy efficiency class: A ++
refrigerator volume: 213 l
freezer volume: 88 l
Volume Variable Temperature Split: 19
Number of variable temperature star divisions: 4
Number of freezer room stars: 4
Freezing capacity: 3 Kg / 24h
Noise Level (dBA): 45
functions
Cooling: No Frost
equipment
Coolant separator
Holder for 5 bottles
Egg Holder:
Cooling power: Automatic
Number of shelves: 3
Refrigerator Shelf Type: Glass
Freezer compartment features
Freezer Cooling System: No Frost
Ice basins: 1
Structural features
combined
Dimensions: 1890x 600x 680 mm
Color: Stainless steel
Day 1
Fresh as the first day for 9 days
DIFFERENT TEMPERATURE AREA
Thanks to the Variable Temperature Zone, the freezer compartment can be set at any temperature between 0 ° C and -26 ° C in order to create ideal storage conditions for the type of food.
Cold Shower System
The new cooling steering system (available on models in American refrigerators) evenly distributes cold air without investing food directly, providing optimum storage.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.