LH8 FF2 X

Performanca
Klasa e efiçiencës së energjisë: A ++
volumi i frigoriferit: 213 l
vëllimi i ngrirës: 88 l
Ndarje e volumit me temperaturë të ndryshueshme: 19
Numri i ndarjeve së yjeve me temperaturë të ndryshueshme: 4
Numri i yjeve të dhomës së ngrirësit: 4
Kapaciteti i ngrirjes: 3 Kg / 24h
Niveli i zhurmës (dBA): 45
Funksione
Ftohja: No Frost
Pajisje
Ndarësja e ftohësit
Mbajtëse për 5 shishe
Mbajtës vezësh:
Fuqia e ftohjes: Automatike
Numri i rafteve: 3
Tipi i rafteve të frigoriferit: Xham
Tiparet e ndarjes së ngrirësit
Sistemi i ftohjes së ngrirësve: Pa acar
Basenet e akullit: 1
Karakteristikat strukturore
i kombinuar
Dimensionet: 1890x 600x 680 mm
Ngjyra: Inoks

Përshkrimi

Përshkrimi

Performanca
Klasa e efiçiencës së energjisë: A ++
volumi i frigoriferit: 213 l
vëllimi i ngrirës: 88 l
Ndarje e volumit me temperaturë të ndryshueshme: 19
Numri i ndarjeve së yjeve me temperaturë të ndryshueshme: 4
Numri i yjeve të dhomës së ngrirësit: 4
Kapaciteti i ngrirjes: 3 Kg / 24h
Niveli i zhurmës (dBA): 45
Funksione
Ftohja: No Frost
Pajisje
Ndarësja e ftohësit
Mbajtëse për 5 shishe
Mbajtës vezësh:
Fuqia e ftohjes: Automatike
Numri i rafteve: 3
Tipi i rafteve të frigoriferit: Xham
Tiparet e ndarjes së ngrirësit
Sistemi i ftohjes së ngrirësve: Pa acar
Basenet e akullit: 1
Karakteristikat strukturore
i kombinuar
Dimensionet: 1890x 600x 680 mm
Ngjyra: Inoks

Dita 1
E freskët si dita e parë për 9 ditë

ZONA E NDRYSHUESHME E TEMPERATURES
Në sajë të Zonës së Ndryshueshme të Temperaturës, ndarësja e ngrirësit mund të vendoset në çdo temperaturë midis 0 ° C dhe -26 ° C me qëllim që të krijohen kushte ideale të ruajtjes për llojin e ushqimit.
Cold Shower System

Sistemi i ri i drejtuesit të ftohjes (i disponueshëm në modelet tek frigoriferët amerikan) shpërndan në mënyrë të barabartë ajrin e ftohtë pa e investuar drejtpërdrejt ushqimin, duke siguruar ruajtje optimale.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.