HKIO 3C21 C W

PERFORMANCE
Power class: A ++
Washing efficiency class: A
Drying efficiency class: A
Water Standards Cycle Consumption: 9
Sound power (dB): 41
Capacity: 14 Persons
Washing programs
Normal program
intensive
Program Eco
Fast Program
Softening
intensive
Express 30 ‘
Self-cleaning
Option
Delay Timer -Delay Timer
The main features
salt
free indicator light Indicator rinse light
Structural Characteristics
Basket Top Adjustment: Double Spacing
Water stop
Hot or cold water supply
Adjustable scaling
dimensions
595 x 555 x 820 mm
Weight (kg): 35.5
3D ZONE WASH
Up to 40% more cleaning energy to remove stubborn stains with an intensive cycle in the basket of choice.
INVERTER ENGINE
The Hotpoint Dishwasher, thanks to the Variable Pressure Inverter motor, measures the cleaning power with an electronic control optimized at any given moment. The number of magnets actually allows for an optimal management of three independent sprinklers and a more fluid and consistent power adjustment during washing, even in the case of partially obstructed filters.
ACTIVE OXYGEN
Thanks to exclusive active oxygen technology, an international Hotpoint patent, the cycle can also start the next day without worrying about unpleasant odors created by food waste in the dishes. Bad odors are neutralized in a completely natural way.

Description

Description

PERFORMANCE
Power class: A ++
Washing efficiency class: A
Drying efficiency class: A
Water Standards Cycle Consumption: 9
Sound power (dB): 41
Capacity: 14 Persons
Washing programs
Normal program
intensive
Program Eco
Fast Program
Softening
intensive
Express 30 ‘
Self-cleaning
Option
Delay Timer -Delay Timer
The main features
salt
free indicator light Indicator rinse light
Structural Characteristics
Basket Top Adjustment: Double Spacing
Water stop
Hot or cold water supply
Adjustable scaling
dimensions
595 x 555 x 820 mm
Weight (kg): 35.5
3D ZONE WASH
Up to 40% more cleaning energy to remove stubborn stains with an intensive cycle in the basket of choice.
INVERTER ENGINE
The Hotpoint Dishwasher, thanks to the Variable Pressure Inverter motor, measures the cleaning power with an electronic control optimized at any given moment. The number of magnets actually allows for an optimal management of three independent sprinklers and a more fluid and consistent power adjustment during washing, even in the case of partially obstructed filters.
ACTIVE OXYGEN
Thanks to exclusive active oxygen technology, an international Hotpoint patent, the cycle can also start the next day without worrying about unpleasant odors created by food waste in the dishes. Bad odors are neutralized in a completely natural way.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.