OS 1A 200 H

Të dhënat teknike
Ngjyra: Bardhë
Dimensionet: 80.6 x 86.5 x 64.2 cm
Karakteristikat shtesë
Treguesit : alarmi, ngrirja e shpejtë, temperatura
Super Ngrirje
mundesi mbylljeje me qelës
dera e balancuar
Mënyra e ftohjes :  statike
Klasa e energjisë : A +
Klasa klimatike : SN.N.ST.T
Vëllimi : 204 l
Niveli i zhurmës : 41 dB

Përshkrimi

Përshkrimi

Të dhënat teknike
Ngjyra: Bardhë
Dimensionet: 80.6 x 86.5 x 64.2 cm
Karakteristikat shtesë
Treguesit : alarmi, ngrirja e shpejtë, temperatura
Super Ngrirje
mundesi mbylljeje me qelës
dera e balancuar
Mënyra e ftohjes :  statike
Klasa e energjisë : A +
Klasa klimatike : SN.N.ST.T
Vëllimi : 204 l
Niveli i zhurmës : 41 dB
Përshkrim i produktit

Ushqimet e ngrira tani kanë më shumë hapësirë
Ngrirësi Indesit ka kapacitet dhe rehati të madhe. Sandukët janë të pajisur me birila praktike dhe të bollshme që e bëjnë më të lehtë për të rregulluar ushqimin për ngrirjen. Pasi ushqimi i ngrirë mund të gjendet lehtë në sajë të enëve të luajtshme.
Ngrirëset Indesit A + garantojnë performancën më të mirë me konsum minimal.
Me një funksion të ngrirjes së shpejtë, temperatura ulet në minimum për një periudhë të shkurtër për të përshpejtuar procesin e ngrirjes, duke ruajtur më mirë ushqimin.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.