OS 1A 200 H

Technical data
Color: White
Dimensions: 80.6 x 86.5 x 64.2 cm
Additional features
Indicators: alarm, quick freeze, temperature
Super Freeze
the possibility of closing with a key
the balanced door
Cooling mode: static
Power class: A +
Climate Class: SN.N.ST.T
Volume: 204 l
Noise level: 41 dB
Product Description
Frozen foods now have more room
Indesit freezer has great capacity and comfort. Sandwiches are stocked with practical, spacious bowls that make it easier to adjust food for freezing. As frozen food can be easily found thanks to movable dishes.
Indesit A + freezers guarantee the best performance with minimal consumption.
With a quick freeze function, the temperature is lowered to a minimum for a short period to speed up the freezing process, while better preserving food.

Description

Description

Technical data
Color: White
Dimensions: 80.6 x 86.5 x 64.2 cm
Additional features
Indicators: alarm, quick freeze, temperature
Super Freeze
the possibility of closing with a key
the balanced door
Cooling mode: static
Power class: A +
Climate Class: SN.N.ST.T
Volume: 204 l
Noise level: 41 dB
Product Description
Frozen foods now have more room
Indesit freezer has great capacity and comfort. Sandwiches are stocked with practical, spacious bowls that make it easier to adjust food for freezing. As frozen food can be easily found thanks to movable dishes.
Indesit A + freezers guarantee the best performance with minimal consumption.
With a quick freeze function, the temperature is lowered to a minimum for a short period to speed up the freezing process, while better preserving food.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.