DPG 16B1 A NX EU

Numri i programeve: 6
Klasa e energjisë : A +
Kapaciteti i mbushjes : 13
Vonesa e fillimit të larjes
Konsumi i ujit : 11 L
Programet
Programet e larjes: 6
Niveli i zhurmes : 49 dB
Mbrojtja nga derdhja : Acquastop
Karakteristikat shtesë
tregues i kripës,
Dimensionet : 59,5 × 82,0 × 57,0 cm
Temperatura maksimale: 70
Përshkrimi

Përshkrimi

Numri i programeve: 6
Klasa e energjisë : A +
Kapaciteti i mbushjes : 13
Vonesa e fillimit të larjes
Konsumi i ujit : 11 L
Programet
Programet e larjes: 6
Niveli i zhurmes : 49 dB
Mbrojtja nga derdhja : Acquastop
Karakteristikat shtesë
tregues i kripës,
Dimensionet : 59,5 × 82,0 × 57,0 cm
Temperatura maksimale: 70
REZULTATI I PËRFUNDUAR DHE KONSUMIMI I REDUKTUAR
Pjatalarëse të reja Indesit janë bërë për të lejuar vendosjen e lehtë dhe nxjerrjen e enëve. Përveç kësaj, brendësia e makinës larëse është më e organizuar në mënyrë që më shumë Enë mund të vendosen në shporta dhe janë më të qëndrueshme. Shporta e poshtme garanton fleksibilitet maksimal në vendosjen e enëve: shporta e enës mund të zhvendoset dhe pozicionohet aty ku nuk do të shqetësojë më së shumti. Raftet shtesë në shportën e sipërme përdoren për të vënë pajisje të gjata ose gota për kafe. Falë sipërfaqes së tyre të profilizuar, ata mund të strehojnë deri në 6 gota verë. Nëse dëshironi të përdorni enë të rënda në shportën e sipërme, këto rafte shtesë “zhduken” sepse mund t’i lidhni ato në muret e enëlarëses, duke kursyer më shumë hapësirë ​​për enët e tjera.
Këshilla
* Përdorni vetëm pjatalarëse kur është e ngarkuar plotësisht me enët.
* Para heqjes së enëve në enëlarëse, hiqni mbetjet e mëdha ushqimore.
* Kontrolloni rregullisht filtrat dhe nivelin e kripës në lavatriçen që zbut ujin, parandalon formimin e gurëve në sipërfaqet e ngrohjes dhe pastroni brendësinë e enëlarëses.
* Shmangni programin e larjes së enëve në enëlarëse që përveç kësaj konsumon energji.
* Enëarëset e sotme i heqin papastërtitë efektive edhe në temperaturat më të ulëta të larjes. Konsumi i larësve gjithashtu ra nga 40 gramë në 20 gramë për ciklin e larjes.
* Ju do të kurseni kursimet nëse lidhni pjatalarësin në lidhjen e ujit të nxehtë në vend të të ftohtit, sepse shumica e energjisë është shpenzuar në ngrohjen e ujit.
Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.