DPG 16B1 A NX EU

Number of programs: 6
Power class: A +
Filling capacity: 13
Delay in starting washing
Water consumption: 11 L
programs
Washing programs: 6
Noise level: 49 dB
Spill protection: Acquastop
Additional features
salt indicator,
Dimensions: 59.5 × 82.0 × 57.0 cm
Maximum temperature: 70

Description

Description

Number of programs: 6
Power class: A +
Filling capacity: 13
Delay in starting washing
Water consumption: 11 L
programs
Washing programs: 6
Noise level: 49 dB
Spill protection: Acquastop
Additional features
salt indicator,
Dimensions: 59.5 × 82.0 × 57.0 cm
Maximum temperature: 70
FINAL RESULT AND REDUCED CONSUMPTION
New Indesit dishwashers are made to allow easy placement and extraction of dishes. In addition, the interior of the washing machine is more organized so that more containers can be placed in baskets and are more durable. The bottom basket guarantees maximum flexibility in container placement: the container basket can be moved and positioned where it will not disturb the most. Extra shelves in the upper basket are used to place long appliances or cups of coffee. Thanks to their profiled surface, they can accommodate up to 6 glasses of wine. If you want to use heavy containers in the upper basket, these extra shelves “disappear” because you can attach them to the wall of the dishwasher, saving more space for other dishes.
Advice
* Use only dishwasher when fully loaded with dishes.
* Before removing dishes in the dishwasher, remove large food waste.
* Regularly check the filters and salt level in the water softener, prevent stones from forming on the heating surfaces and clean the inside of the dishwasher.
* Avoid dishwashing program that also consumes energy.
* Today’s dishwashers remove effective impurities even at the lowest washing temperatures. Washers consumption also dropped from 40 grams to 20 grams for the washing cycle.
* You will save savings if you connect the dishwasher to the hot water connection instead of the cold one because most of the energy is spent on the water heating.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.