SXBD 922 F WD

Performanca
Kapaciteti i frigoriferit: 340 l
Kapaciteti i ngrirjes: 175 l
Numri i frigoriferit me ndarje me yje 4
Kapaciteti i ngrirjes: 10 kg / 24h
niveli i zhurmës dB (a) 47

Tiparet

Sistemi i ftohjes: Total No Frost
Super Cool (ftohje e shpejtë)
funksioni me llambë : Holiday
Pajisje

Raft për shishe të mëdha
Tabaka e vezes: 1
Bombol me vrimë nxjerrëse e ujit
pajisje për akull
karakteristikat e ndarjes së frigoriferit

Sistemi i ftohjes: No Frost
shkrirje frigoriferi
Numri i rafteve: 3
Lloji i raftit: Raftet e sigurta të xhamit
Drita e brendshme: Drita LED
Numri i ndarjeve për perime: 2
Shfaqja: Shfaqja dixhitale
Karakteristikat e ndarjes së ngrirësve

Sistemi i ftohjes: No Frost
Ngrirje e shpejte
Funksioni Super Freeze
Numri i ndarjeve: 5
Numri i rafteve per porta: 5 Ballkone
Enë e akullit: 2
Karakteristikat strukturore

Dimensionet: 1760x 902x 750 mm
Ngjyra: çelik inox estetik
Ngjyra e trajtimit: Alumini

Përshkrimi

Përshkrimi

Performanca
Kapaciteti i frigoriferit: 340 l
Kapaciteti i ngrirjes: 175 l
Numri i frigoriferit me ndarje me yje 4
Kapaciteti i ngrirjes: 10 kg / 24h
niveli i zhurmës dB (a) 47

Tiparet

Sistemi i ftohjes: Total No Frost
Super Cool (ftohje e shpejtë)
funksioni me llambë : Holiday
Pajisje

Raft për shishe të mëdha
Tabaka e vezes: 1
Bombol me vrimë nxjerrëse e ujit
pajisje për akull
karakteristikat e ndarjes së frigoriferit

Sistemi i ftohjes: No Frost
shkrirje frigoriferi
Numri i rafteve: 3
Lloji i raftit: Raftet e sigurta të xhamit
Drita e brendshme: Drita LED
Numri i ndarjeve për perime: 2
Shfaqja: Shfaqja dixhitale
Karakteristikat e ndarjes së ngrirësve

Sistemi i ftohjes: No Frost
Ngrirje e shpejte
Funksioni Super Freeze
Numri i ndarjeve: 5
Numri i rafteve per porta: 5 Ballkone
Enë e akullit: 2
Karakteristikat strukturore

Dimensionet: 1760x 902x 750 mm
Ngjyra: çelik inox estetik
Ngjyra e trajtimit: Alumini

HOLIDAY
Me funksionin Holiday, frigoriferi mund të lihet gjatë mungesave të zgjatura ose pushimeve dhe të vazhdojë të kursejë energji. Ndërkohë që ngrirësja vazhdon të funksionojë normalisht, duke mbajtur ushqimin e ngrirë, frigorifer i zbrazët është vendosur në një temperaturë stand-by e cila e mban mbyllur derën (dhe për këtë arsye pastërtinë e brendshme) pa myk ose aromat e këqija.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.