SXBD 922 F WD

performance
Energy efficiency class: A +
Refrigerator capacity: 340 l
Freezing capacity: 175 l
Refrigerator number with star compartment 4
Freezing capacity: 10 kg / 24h
noise level dB (a) 47
features
Cooling System: Total No Frost
Super Cool (fast cooling)
lamp function: Holiday
equipment
Shelf for large bottles
Egg tray: 1
Water dispenser
ice equipment
refrigerator compartment features
Cooling system: No Frost
freezer thawing
Number of shelves: 3
Shelf Type: Safe glass shelves
Interior Light: LED Light
Number of Vegetable Partitions: 2
Display: Digital display
Freezer Separation Features
Cooling system: No Frost
Fast freeze
Super Freeze Function
Number of partitions: 5
Number of shelves per gate: 5 Balconies
Ice container: 2
Structural features
Dimensions: 1760x 902x 750 mm
Color: aesthetic stainless steel
Treatment Color: Aluminum

Description

Description

performance
Energy efficiency class: A +
Refrigerator capacity: 340 l
Freezing capacity: 175 l
Refrigerator number with star compartment 4
Freezing capacity: 10 kg / 24h
noise level dB (a) 47
features
Cooling System: Total No Frost
Super Cool (fast cooling)
lamp function: Holiday
equipment
Shelf for large bottles
Egg tray: 1
Water dispenser
ice equipment
refrigerator compartment features
Cooling system: No Frost
freezer thawing
Number of shelves: 3
Shelf Type: Safe glass shelves
Interior Light: LED Light
Number of Vegetable Partitions: 2
Display: Digital display
Freezer Separation Features
Cooling system: No Frost
Fast freeze
Super Freeze Function
Number of partitions: 5
Number of shelves per gate: 5 Balconies
Ice container: 2
Structural features
Dimensions: 1760x 902x 750 mm
Color: aesthetic stainless steel
Treatment Color: Aluminum
HOLIDAY
With the Holiday function, the refrigerator can be left on for extended absences or breaks and continue to save energy. While the freezer continues to operate normally, keeping the food frozen, the empty refrigerator is set to a stand-by temperature which keeps the door closed (and therefore internal cleanliness) free of mold or bad odors.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.