Kitchen K-S-TYPE-01

242.40

Dimensionet e dollapeve të larta          60 x 120 x 32cm (Lartësia X Gjatësia x Thellësia)
Dimensionet e dollapeve të poshtme 82 x 120 x 57cm (Lartësia X Gjatësia x Thellësia)
Dimensionet e tavolinës së punës        4 x 120 x 60cm (Lartësia X Gjatësia x Thellësia)
SKU: K-S-TYPE-01
Description

Description

Kuzhina standard type-1 është e dizajnuar përhapësira të vogla, sikur: zyre, shtëpi pushimi apo dhe si kuzhinë verore
Dimensionet e dollapeve të larta          60 x 120 x 32cm (Lartësia X Gjatësia x Thellësia)
Dimensionet e dollapeve të poshtme 82 x 120 x 57cm (Lartësia X Gjatësia x Thellësia)
Dimensionet e tavolinës së punës        4 x 120 x 60cm (Lartësia X Gjatësia x Thellësia)
Kuzhina është planifikuar sipas vendit dhe pajisjeve ekzistuese: elektrik Plake 2 she montuese dhe Aspiratori sistemi fijok për dollap 60cm.
Kuzhina është prodhuar prej materialit të kualitet të lart Evropian, konstruksionet si dhe fronti me material Iverplak melamine 1.8cm. Ngjyra bardh shkëlqim me texture drurit Sonomoa oak. Sirtari dhe bagllamat me mekanizëm softcolse, tavolina punës standard Melamine Laminat 4cm me lavaman rrumbullak. Baza-cokla 10cm me ngjyre metalik me material plastik.
Në ketë çmim nuk përfshihen pajisjet elektronike. Poshatu aksesorët-zbukurimet në fotot e produktit janë përdorur vetëm për qëllime të dizajnit dhe nuk përfshihen në çmim.
Garancioni i kuzhines eshte 24muaj. (shiko flet garancioni) çmimi i kuzhinës është me transport te gjith Kosoves, Pa Montim.
Montimi kuzhinës duhet te paguhet extra si dhe data e montimit duhet te caktohet gjat porosis.
Gjat porosis e kuzhinës, keni parasysh vendin e kuzhinës instalimin uji, kanalizimi, ventilimi, elektrikikes, kendet, drtitare, keramikes… për gjdo sqarim me tepër mund ten a kontaktoni lirisht ne gjdo kohë.
Ne ketë produkt mënyra e pagës është prej Kredit kartela ose Transfer për mes bankës.

 

Additional information

Additional information

Dimensions 205 × 120 × 60 cm
Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.