SI6 1W

Të dhënat teknike
Volumi total bruto / neto: 322 l
Ngjyra: Bardhë
Përmasat: 59.5 x 167 x 64.5 cm
Klasa e energjisë: A +
Klasa klimatike: SN-T
Rafte: 5
Niveli i zhurmës: 40 dB
Sistemi i ftohjes: Statik
Karakteristikat shtesë
Sistemi i shkrirjes: automatikisht

Përshkrimi

Përshkrimi

Të dhënat teknike
Volumi total bruto / neto: 322 l
Ngjyra: Bardhë
Përmasat: 59.5 x 167 x 64.5 cm
Klasa e energjisë: A +
Klasa klimatike: SN-T
Rafte: 5
Niveli i zhurmës: 40 dB
Sistemi i ftohjes: Statik
Karakteristikat shtesë
Sistemi i shkrirjes: automatikisht
Përshkrim i produktit
Ruajtja më e mirë, fleksibilitet i madh

Efikas, i bollshëm, elegant, praktik dhe i disponueshëm në variante të ndryshme, frigoriferët Indesit janë në gjendje t’i përgjigjen nevojave tuaja dhe të plotësojnë të gjitha kërkesat për ruajtjen e ushqimit. Një gamë e gjerë e sistemeve të ftohjes dhe ndërfaqeve të ndryshme, si dhe trajtimet e aksesueshme, sigurojnë fleksibilitet në menaxhimin dhe estetikën dhe ju japin siguri që gjithmonë keni cilësi, besueshmëri, qëndrueshmëri dhe performancë më të mirë në punën me kujdes të plotë për mjedisin.
Estetike ndryshe

Të gjitha frigoriferë janë të dizajnuara në mënyrë që ato të duken mjaft të veçanta. Linjat e qarta dhe thelbësore karakterizojnë ftohtësinë e frigoriferit me një estetikë të re, duke e bërë atë plotësisht të adaptueshëm në çdo ambjent.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.