DSR 15B1 EU

Ngjyra: e Bardhë
Numri i programeve: 5
Klasa e energjisë: A +
Përmasat: 45.0 x 85.0 x 60.0 cm
Kapaciteti i mbushjes: 9
Vonesa e fillimit të larjes
Mbrojtja nga derdhjet e ujit
Karakteristikat shtesë
Ndërfaqja kryesore LED,
Dizajn Giugiario
AQUASTOP
Niveli i zhurmës: 51 dB
Përshkrimi

Përshkrimi

Ngjyra: e Bardhë
Numri i programeve: 5

Klasa e energjisë: A +
Përmasat: 45.0 x 85.0 x 60.0 cm
Kapaciteti i mbushjes: 9
Vonesa e fillimit të larjes
Mbrojtja nga derdhjet e ujit
Karakteristikat shtesë
Ndërfaqja kryesore LED,
Dizajn Giugiario
AQUASTOP

Niveli i zhurmës: 51 dB

Përshkrim i produktit
Enëlarëset e reja Indesit janë bërë për të lejuar vendosjen e lehtë dhe nxjerrjen e enëve. Përveç kësaj, brendësia e makinës larëse është më e organizuar në mënyrë që më shumë enë mund të vendosen në shporta dhe janë më të qëndrueshme. Shporta e poshtme garanton fleksibilitet maksimal në vendosjen e enëve: shporta e pjatës mund të zhvendoset dhe pozicionohet aty ku nuk do të shqetësojë më së shumti. Raftet shtesë në shportën e sipërme përdoren për të vënë pajisje të gjata ose gota për kafe. Falë sipërfaqes së tyre të profilizuar, ata mund të strehojnë deri në 6 gota verë. Nëse dëshironi të përdorni enë të rënda në shportën e sipërme, këto rafte shtesë “zhduken” sepse mund t’i lidhni ato në muret e pjatalarës, duke kursyer më shumë hapësirë ​​për enët e tjera.
MBROJTJA KUNDËR EXPOZIMIT

Me të gjitha modelet e enëlarëseve, ekziston një sistem i sigurisë së dyfishtë i përbërë nga matësit e ujit dhe sensorët e presionit që garantojnë kontroll inteligjent dhe gjithmonë aktiv. Në këtë mënyrë, sasia e ujit që hyn në procesin e larjes së enëve nuk tejkalon sasinë e vërtetë të nevojshme, dhe në rast mosfunksionimi, puna ndërpritet dhe uji hidhet.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.