CYLINDRA ISOLA EG8 X A37 ELN

839.00

 • KARAKTERISTIKAT KRYESORE
 • Kapaciteti sipas Standardit evropian EN 61591 – 625 m3/h
 • Gjenerat e re EVO Shpërndarësi
 • Kontrolli elektronik
 • Niveli minimal i zhurmës / EN 60704 – 3 / – 50 dB(A)
 • Ndriçimi halogjen – 4 ” 20 W
 • Metalet-filtra të kasetave
 • Klasa e energjisë – D
 • Përmasa – 37 cm
 • Garancion 36 muaj
Përshkrimi

Përshkrimi

 • KARAKTERISTIKAT KRYESORE
 • Kapaciteti sipas Standardit evropian EN 61591 – 625 m3/h
 • Gjenerat e re EVO Shpërndarësi
 • Kontrolli elektronik
 • Niveli minimal i zhurmës / EN 60704 – 3 / – 50 dB(A)
 • Ndriçimi halogjen – 4 ” 20 W
 • Metalet-filtra të kasetave
 • Klasa e energjisë – D
 • Përmasa – 37 cm
 • Garancion 36 muaj
 • .
 • PËRPARËSITË
 • Turbinë e gjeneratës së re
 • Aspirim perimetral
 • Aspirimi intensiv 10 min.
 • Treguesi i filtrave të ndotur
 • Sistem për montim / çmontim të shpejtë
 • .
 • PAJISJE
 • Menaxhimi me telekomandë – 55 euro
 • Filtra me karbon aktiv – 30 euro
 • Filtër me efikasitet të lartë me karbon aktiv – 85 euro
 • Komplet i oxhakëve inoks – 379 euro
 • Komplet për telemotor – 159 euro
Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.