RFE 373SL V X

529.00

 • KARAKTERISTIKAT KRYESORE
 • Frigorifer i kombinuar i pavarur
 • Pjesa e ftohjes – 230 L
 • Vëllimi bruto / neto – 341L / 324 L
 • Pjesa e ngrirjes – 94 L
 • Klasa klimatike – T / SN
 • Dera reverzibile me hapje majtas/djathtas
 • Dorëza sistemuese
 • Kompresori
 • Përmasat (GJ ” L ” TH) – 1860x595x650 mm
 • Garancion 36 muaj
Përshkrimi

Përshkrimi

 • KARAKTERISTIKAT KRYESORE
 • Frigorifer i kombinuar i pavarur
 • Pjesa e ftohjes – 230 L
 • Vëllimi bruto / neto – 341L / 324 L
 • Pjesa e ngrirjes – 94 L
 • Klasa klimatike – T / SN
 • Dera reverzibile me hapje majtas/djathtas
 • Dorëza sistemuese
 • Kompresori
 • Përmasat (GJ ” L ” TH) – 1860x595x650 mm
 • Garancion 36 muaj
 • .
 • PËRPARËSITË
 • Klasa e energjisë – A+
 • FROST FREE Sistemi i ftohjes
 • Termostati elektronik
 • Kontrolli sensorial elektronik
 • LCD displej
 • Lyerja mbrojtëse antibakteriale
 • Ftohja e shpejtë funksionimi
 • Funksioni i ngrirjes së shpejtë/ Quick Freeze
 • Funksioni Ftohja e pijevë me kohëmatës
 • Rexhimi ekonomik
 • Ndriçimi LED Shine
 • Funksioni pushim
 • Funksioni Screen Saver
 • Mbrojtja e kyçjeve për fëmijë Child lock
 • Alarmi për dyer të hapura
 • SUPER FRESH Seksioni për prodhime të freskëta me kontroll të lagshtisë
 • SUPER COOL Zona e mishit të freskët dhe e peshqive
 • Ventilatori i brendshëm për distribuim preciz të temperatures
Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.