Sleepure Shtrat

1,323.00

Për një gjumë të pastër
Modeli Sleepure jastëku në dyshek është me zinxhir, dhe ndryshe nga dyshekët e tjerë, është i lëvizshëm dhe mund të lahet. Me këtë veçori, ai siguron jo vetëm një gjumë të rehatshëm po edhe një gjumë higjienik dhe të shëndetshëm. Dyshek Bambi për një aventurë më higjienike dhe më të rehatshme të gjumit ..
Sustat vendosen në çanta individuale. Në këtë mënyrë, sigurohet izolimi i zërit. Përveç kësaj, burimet që veprojnë në mënyrë të pavarur ndihmojnë në shpërndarjen e presionit të trupit në mënyrë të barabartë në dyshek. Gjate gjumit,levizjet e njeri/tjetrit ndikohen me pak.
Mbajtja e shtyllës kurrizore në pozicionin e duhur siguron një gjumë të rehatshëm.
Dimenzionet e produktit 200x160cm
Përshkrimi

Përshkrimi

Për një gjumë të pastër
Modeli Sleepure jastëku në dyshek është me zinxhir, dhe ndryshe nga dyshekët e tjerë, është i lëvizshëm dhe mund të lahet. Me këtë veçori, ai siguron jo vetëm një gjumë të rehatshëm po edhe një gjumë higjienik dhe të shëndetshëm. Dyshek Bambi për një aventurë më higjienike dhe më të rehatshme të gjumit ..
Sustat vendosen në çanta individuale. Në këtë mënyrë, sigurohet izolimi i zërit. Përveç kësaj, burimet që veprojnë në mënyrë të pavarur ndihmojnë në shpërndarjen e presionit të trupit në mënyrë të barabartë në dyshek. Gjate gjumit,levizjet e njeri/tjetrit ndikohen me pak.
Mbajtja e shtyllës kurrizore në pozicionin e duhur siguron një gjumë të rehatshëm.
Informacione Shtesë

Informacione Shtesë

Dimenzionet 200 × 160 × 105 cm
Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.