FXD 822 F

Performance
Klasa e efiçiencës së energjisë: A +
vëllimi i frigoriferit: 422 l
vëllimi i ngrirës: 120 l
Kapaciteti i ngrirjes: 10 Kg / 24h
Niveli i zhurmës (dBA): 45
Funksione
Ftohja: Total No Frost
Shkrirja e sigurt <4 ° C
Funksioni Speed Cool
Pajisje
Ndarëse e ftohësit
Lloji i ftohjes: No Frost
Numri i rafteve: 4
Tipi i rafteve të frigoriferit: Xham
Lloji i komandës: Led
Sistemi i ftohjes së ngrirësve: No Frost
Dimensionet: 1780x 910x 780 mm
Përshkrimi

Përshkrimi

Performance
Klasa e efiçiencës së energjisë: A +
vëllimi i frigoriferit: 422 l
vëllimi i ngrirës: 120 l
Kapaciteti i ngrirjes: 10 Kg / 24h
Niveli i zhurmës (dBA): 45
Funksione
Ftohja: Total No Frost
Shkrirja e sigurt <4 ° C
Funksioni Speed Cool
Pajisje
Ndarëse e ftohësit
Lloji i ftohjes: No Frost
Numri i rafteve: 4
Tipi i rafteve të frigoriferit: Xham
Lloji i komandës: Led
Sistemi i ftohjes së ngrirësve: No Frost
Dimensionet: 1780x 910x 780 mm
Frigorifer me 4 dyer No Frost Hotpoint FXD 822 F ofron kapacitet maksimal për të ruajtur ushqim të freskët dhe të ngrirë, për ata që kanë nevojë të ruajnë sasi të mëdha të ushqimit. Frigorifer me katër dyer No Frost FXD 822 F ka përmasat 177.5 cm në lartësi dhe 91.1 cm në gjerësi, me një kapacitet total bruto prej 570 litrash. Siguron kursime të larta të energjisë në klasën e energjisë A +. Ajo gjithashtu mban freskinë dhe konsistencën e ushqimeve si ditën e parë, në sajë të sistemit Double No Frost Hi Umidity. Zbuloni veçoritë ekskluzive të frigoriferit Hotpoint FXD 822 F me katër dyer dhe frigoriferë të tjerë Hotpoint
ZONA E NDRYSHUESHME E TEMPERATURES

Në sajë të Zonës së Ndryshueshme të Temperaturës, ndarësja e ngrirësit mund të vendoset në çdo temperaturë midis 0 ° C dhe -26 ° C me qëllim që të krijohen kushte ideale të ruajtjes për llojin e ushqimit.
Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.