BCB 7030 AA

Performanca
Klasa e efiçiencës së energjisë: A +
Volumi Net Frigorifer: 195 l
Vëllimi neto ngrirje: 80 l
Numri i yjeve në ndarjen e temperaturës së ndryshueshme: 4
Numri i yjeve të dhomës së ngrirësit: 4
Kapaciteti i ngrirjes: 3.5 kg / 24
Niveli i zhurmës dB (A): 35
Ndarësja e ftohësit
Mbajtës i vezës: 1×6
Funksionet e sistemit të ftohjes
Sistemi i ftohjes: Automatik
Numri i rafteve: 4
Sirtaret-Tipi: Xham me Profil të Bardhë
Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Përshkrimi

Përshkrimi

Performanca
Klasa e efiçiencës së energjisë: A +
Volumi Net Frigorifer: 195 l
Vëllimi neto ngrirje: 80 l
Numri i yjeve në ndarjen e temperaturës së ndryshueshme: 4
Numri i yjeve të dhomës së ngrirësit: 4
Kapaciteti i ngrirjes: 3.5 kg / 24
Niveli i zhurmës dB (A): 35
Ndarësja e ftohësit
Mbajtës i vezës: 1×6
Funksionet e sistemit të ftohjes
Sistemi i ftohjes: Automatik
Numri i rafteve: 4
Sirtaret-Tipi: Xham me Profil të Bardhë
Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Sistemi i ftohjes: Manual
Funksioni Super Freeze
Numri i kubit të akullit: 1
Karakteristikat Strukturore

i kombinuar
Dimensionet: 1770x 540x 545.0
Ngjyra: Çelik

ZONA E NDRYSHUESHME E TEMPERATURES
Në sajë të Zonës së Ndryshueshme të Temperaturës, ndarësja e ngrirësit mund të vendoset në çdo temperaturë midis 0 ° C dhe -26 ° C me qëllim që të krijohen kushte ideale të ruajtjes për llojin e ushqimit.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.