LFB 5B019 X EU

Performanca
Klasa Efiçiencës së Energjisë: A +
Klasa e efikasitetit të larjes: A
Klasa e efikasitetit të tharjes: A
Konsumi i ujit të konsumuar standard (l): 11

Niveli i zhurmës (dB): 49
Kapaciteti: 13 Perseona
Ngjyrë INOX
Programet e larjes

Numri i programeve të larjes: 5
Program intensiv i larjes
Opsioni

Kohëmatësi i vonuar – Delay Timer
Përmasat

600 x 600 x 850 mm
Pesha (Kg): 47

Përshkrimi

Përshkrimi

Performanca
Klasa Efiçiencës së Energjisë: A +
Klasa e efikasitetit të larjes: A
Klasa e efikasitetit të tharjes: A
Konsumi i ujit të konsumuar standard (l): 11

Niveli i zhurmës (dB): 49
Kapaciteti: 13 Perseona
Ngjyrë INOX
Programet e larjes

Numri i programeve të larjes: 5
Program intensiv i larjes
Opsioni

Kohëmatësi i vonuar – Delay Timer
Përmasat

600 x 600 x 850 mm
Pesha (Kg): 47
Hapësira e dyfishtë

sistemi i ri Dual-Space ju lejon të shfrytëzoni të gjithë lartësinë e shportës së poshtme për pllaka shumë të rënda dhe qeramike: shporta e sipërme ngrihet në një gjest të lehtë, të thjeshtë dhe ergonomik.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Transporti dhe Dorëzimi

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.