TAA 5

Technical data
Color: White
Dimensions: 70.0 × 180.0 × 68.5 cm
Power class: A +
Climate Class: N, ST
Noise level: 44 dB
Total volume: 435/415 l
Cooling system: Static
Additional features
Battery-free autonomy: 13 h
Freezer Room Location: upstairs
Product Description
Better storage, great flexibility

Description

Description

Technical data
Color: White
Dimensions: 70.0 × 180.0 × 68.5 cm
Power class: A +
Climate Class: N, ST
Noise level: 44 dB
Total volume: 435/415 l
Cooling system: Static
Additional features
Battery-free autonomy: 13 h
Freezer Room Location: upstairs
Product Description
Better storage, great flexibility
Efficient, spacious, stylish, practical and available in various variants, Indes refrigerators are able to meet your needs and meet all food storage requirements. A wide range of cooling systems and different interfaces, as well as accessible treatments, provide flexibility in management and aesthetics and give you the assurance that you always have the best quality, reliability, durability and performance in full environmental care. .
Aesthetically different
All refrigerators are designed to make them look quite special. Clear and essential lines characterize the fridge’s coolness with a new aesthetic, making it fully adaptable to any environment.
Very durable
The reliability of the Indesit refrigerator guarantees test requirements that simulate the most extreme working and handling conditions.
AUTOMATIC STATIC SYSTEM. TEMPERATURE IN CONTROL.
The static cooling mode holds the foods perfectly. Special sensors inside the radiator enable continuous maintenance of the proper temperature and prevent ice formation and entry into the inner walls.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.