B18 A1 DI

performances
Energy efficiency class: A +
Annual power consumption: 299
Net Refrigerator Volume (l): 195
Net Refrigerator Volume (l): 80
Number of stars in variable temperature division: 4
Number of freezer room stars: 4
Climate Class: SN-T
Freezing capacity (kg / 24h): 3.5
Noise level dB (A): 35
Refrigerator compartment features
Cooling system: Automatic
Number of shelves: 4
Shelves Type: White Profile Glass
Number of Greengrocers: 1
Number of shelves in support: 3
Appearance: Mechanical
Freezer compartment features
Cooling System: Manual
Super Freeze Function
Super freeze compartment
Structural Characteristics
combined
Height (mm): 1770
Width (mm): 540
Depth (mm): 545
Color: Steel

Description

Description

performances
Energy efficiency class: A +
Annual power consumption: 299
Net Refrigerator Volume (l): 195
Net Refrigerator Volume (l): 80
Number of stars in variable temperature division: 4
Number of freezer room stars: 4
Climate Class: SN-T
Freezing capacity (kg / 24h): 3.5
Noise level dB (A): 35
Refrigerator compartment features
Cooling system: Automatic
Number of shelves: 4
Shelves Type: White Profile Glass
Number of Greengrocers: 1
Number of shelves in support: 3
Appearance: Mechanical
Freezer compartment features
Cooling System: Manual
Super Freeze Function
Super freeze compartment
Structural Characteristics
combined
Height (mm): 1770
Width (mm): 540
Depth (mm): 545
Color: Steel

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.