DISR 16B EU

Technical data
Dimensions: 44.5 x 82 x 55 cm
Control panel: integrated (covered)
Washing programs: delicate, ecological, intense, moist, normal
Wash temperatures: 48, 52, 63
controller: Mechanical
Electronic Display: LED (diode)
Indicator of salt deficiency
Additional functions
height adjustment of upper lifting basket
ENERGY EFFICIENCY
Power class: AND
Capacity: 10 Persons
Grade drying: AND
Noise level: 51 dB
Water consumption – cycle: 10 liters

Description

Description

Technical data
Dimensions: 44.5 x 82 x 55 cm
Control panel: integrated (covered)
Washing programs: delicate, ecological, intense, moist, normal
Wash temperatures: 48, 52, 63
controller: Mechanical
Electronic Display: LED (diode)
Indicator of salt deficiency
Additional functions
height adjustment of upper lifting basket
ENERGY EFFICIENCY
Power class: AND
Capacity: 10 Persons
Grade drying: AND
Noise level: 51 dB
Water consumption – cycle: 10 liters
Class Wash: AND
USE SAFETY:
Protection against floods
Product Description
New Indesit dishwashers are made to allow easy placement and extraction of dishes. In addition, the interior of the washing machine is more organized so that more dishes can be placed in baskets and are more durable. The bottom basket guarantees maximum flexibility in the placement of the dishes: the dish basket can be moved and positioned where it will not disturb the most. Extra shelves in the upper basket are used to place long appliances or cups of coffee. Thanks to their profiled surface, they can accommodate up to 6 glasses of wine. If you want to use heavy containers in the upper basket, these extra shelves “disappear” because you can attach them to the dishwasher’s walls, saving more space for other dishes.
PROTECTION AGAINST EXPOSURE
With all dishwashers models, there is a dual safety system consisting of water meters and pressure sensors that guarantee intelligent and always active control. In this way, the amount of water that goes into the dishwashing process does not exceed the actual amount needed, and in the event of malfunction, the work is interrupted and the water is discharged.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.