FVS 9EPBCT1 XS

365.00

 • MAIN CHARACTERISTICS
 • Multi-functional oven
 • 9 functions
 • Touch control programmer
 • Electronic timer
 • Push buttons
 • Baking on different levels at the same time
 • Oven lighting
 • Energy efficiency class
 • Capacity – 57 l.
 • Deep tray +1 grid
 • Deep tray + standart tray + 1 grid
 • Stainless steel + black glass
 • Size – 60 cm
 • 60 months guarantee
Description

Description

 • MAIN CHARACTERISTICS
 • Multi-functional oven
 • 9 functions
 • Touch control programmer
 • Electronic timer
 • Push buttons
 • Baking on different levels at the same time
 • Oven lighting
 • Energy efficiency class
 • Capacity – 57 l.
 • Deep tray +1 grid
 • Deep tray + standart tray + 1 grid
 • Stainless steel + black glass
 • Size – 60 cm
 • 60 months guarantee
 • .
 • ADVANTAGES
 • COOL Touch Door – Double glazed door
 • Removable full inner glass for easy cleaning
 • INTENSIVE AIRing System
 • Telescopic racks / 1 level
 • Guides with end stoppers
 • Catalytic panel
 • Easy to Clean Enamel
 • .
 • ACCESSORIES
 • Self clean panels – 2 pieces (left and right) – 30 euro
 • Self clean panel – 1 piece (rear) – 20 euro
 • Tray 2.3 cm – 15 euro
 • Deep tray 5 cm – 19 euro
 • Grid – 13 euro
Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.