Kapok life Bed

1,377.00

Kapok Life for Natural, Quality and Healthy Sleep.
Definitive solution for those who sweat while sleeping. Organic Kapok fiber reduces sweating to a minimum, reduces the discomfort of sweating and provides a better sleep comfort.
Organic Kapok fiber, which is obtained naturally from the capsule tree, is a good heat retainer. With its moisture repellent structure that does not get wet easily, it reduces the discomfort caused by sweating and the moistening of the bed.
The springs are placed in individual bags. In this way, sound insulation is provided. In addition, the springs acting independently help to distribute the body pressure evenly to the mattress. Keeping the spine in the correct position ensures a comfortable sleep. Spouses are less affected by each other’s movements during sleep.
Dimensions 200x160cm

Out of stock

SKU: Kapoklife
Description

Description

Kapok Life for Natural, Quality and Healthy Sleep.
Definitive solution for those who sweat while sleeping. Organic Kapok fiber reduces sweating to a minimum, reduces the discomfort of sweating and provides a better sleep comfort.
Organic Kapok fiber, which is obtained naturally from the capsule tree, is a good heat retainer. With its moisture repellent structure that does not get wet easily, it reduces the discomfort caused by sweating and the moistening of the bed.
The springs are placed in individual bags. In this way, sound insulation is provided. In addition, the springs acting independently help to distribute the body pressure evenly to the mattress. Keeping the spine in the correct position ensures a comfortable sleep. Spouses are less affected by each other’s movements during sleep.
Additional information

Additional information

Dimensions 200 × 160 × 105 cm
Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.