E4D AA X C

performance
Energy efficiency class: A +
Refrigerator capacity: 292 l
Freezer capacity: 110 l
Multipurpose Spaces: 27
Multipurpose Rating: 4 Freezer Star
Freezing capacity: 9 kg / 24 h
Noise level dB (A): 42

features
Cooling System: Total No Frost

Cold Shower System
Fast cooling
Ecotech
HOLIDAY LED

 

Description

Description

performance
Energy efficiency class: A +
Refrigerator capacity: 292 l
Freezer capacity: 110 l
Multipurpose Spaces: 27
Multipurpose Rating: 4 Freezer Star
Freezing capacity: 9 kg / 24 h
Noise level dB (A): 42

features
Cooling System: Total No Frost

Cold Shower System
Fast cooling
Ecotech
HOLIDAY LED

4-door refrigerator
The 4-door refrigerator is the first four-door refrigerator with a very innovative and original design. Rounded shapes, elongated aluminum gloves, a slightly asymmetrical look, nothing is left to chance to create a unique refrigerator of its kind on the market. It consists of two doors open independently in the cooling compartment, while the freezer compartment is split into two separate shelves, are easy to move and contain a variety of storage spaces and a practical ice maker.
HIGH DEFINITION

High Definition Cooling: it is not only about preserving food but also about creating an environment that preserves the freshness of the food and its natural quality. Active oxygen technology keeps the first day’s freshness up to 9 days, preventing bacterial spread by up to 90% and reducing odors by up to 70%. Thanks to the Air Tech Evolution system of free installation models and the Air Technology of suitable models, a higher level of storage is guaranteed. HD: Maximum care with food!
Ecotech

The Ecotech symbol refers to equipment that meets the highest standards of energy efficiency. Ecotech refrigerators are a guarantee of a high standard of efficiency, lower power consumption and perfect performance.
DIFFERENT TEMPERATURE AREA

Thanks to the Variable Temperature Zone, the freezer compartment can be set at any temperature between 0 ° C and -26 ° C in order to create ideal storage conditions for the type of food.
HOLIDAY

With the Holiday function, the refrigerator can be left on for extended absences or breaks and continue to save energy. While the freezer continues to operate normally, keeping the food frozen, the empty refrigerator is set to a stand-by temperature which keeps the door closed (and therefore internal cleanliness) free of mold or bad odors.
Cold Shower System

The new cooling steering system (available on models in American refrigerators) evenly distributes cold air without investing food directly, providing optimum storage.

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.