LFF 8M121 CX EU

Performance
Energy Efficiency Class: A ++
Washing efficiency class: A
Drying efficiency class: A
Standard Washing Water Consumption (l): 9
Noise Level (dB): 41
Capacity: 14 people
Washing programs
Number of washing programs: 8
Normal program
Eco program
program Fast
Washing Program
Intensive Soaking Program
Triown
Duo Wash
Express 30 ‘
options
Zone Wash 2 Container
Zone Wash 3 Basket
Short Time – Short Time
Delay Timer – Time Delay
The main features
indicator light of food and salt
Indicator pressure drawn light
Indicator light of timer delay
dimensions
600 x 600 x 850 mm
Weight (Kg): 47

Description

Description

Performance
Energy Efficiency Class: A ++
Washing efficiency class: A
Drying efficiency class: A
Standard Washing Water Consumption (l): 9
Noise Level (dB): 41
Capacity: 14 people
Washing programs
Number of washing programs: 8
Normal program
Eco program
program Fast
Washing Program
Intensive Soaking Program
Triown
Duo Wash
Express 30 ‘
options
Zone Wash 2 Container
Zone Wash 3 Basket
Short Time – Short Time
Delay Timer – Time Delay
The main features
indicator light of food and salt
Indicator pressure drawn light
Indicator light of timer delay
dimensions
600 x 600 x 850 mm
Weight (Kg): 47
Flexipower
Flexipower is a new high performance generating engine designed to optimize washing efficiency all the time and to vary operating speed and water pressure according to the type of impurities in the vessels.
Wash Zone 3 Baskets
It guarantees 30% extra cleaning power over a standard intensive cycle. Just by selecting the intensive cycle with Zone Wash 3 and selecting the basket for use and perfect cleaning performance.
Double space
the new Dual-Space system allows you to utilize all the bottom basket height for very heavy, ceramic tiles: the top basket mounts in a lightweight, simple, ergonomic

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.