Back

Multi function Shelf RPL-011

145.00

Dimensionet e Produktit  173,8 x 82 x 36cm (Lartësia X Gjatësia x Thellësia)

SKU: RPL-011
Description

Description

Dimensionet e Produktit  173,8 x 82 x 36cm (Lartësia X Gjatësia x Thellësia)

Produkti është prodhuar prej materiali të kualitetit të lart Evropian, konstruksionet si dhe fronti me material Iverplak melamine 1.8cm. Konstrukcioni me Bardh shkelqim dhe Fronted teksturë drurit Kaft mat, bagllamat me mekanizëm softclose

Në ketë çmim nuk përfshihen aksesorët-zbukurimet në fotot e produktit janë përdorur vetëm për qëllime të dizajnit dhe nuk përfshihen në çmim.

Garancioni i produktit është 24muaj (shih fletën e garancioni). Në çmimi përfshihet transporti dhe montimi në të gjithë Kosovën.

Gjatë porosis së Produktit duhet t’i keni parasysh: vendin, instalimin, këndet, dritaret… për çdo sqarim me tepër mund të na kontaktoni në çdo kohë.

Mënyra e pagës së këtij produkti është nëpërmjet Kredit kartelës apo Transferim bankar.

Additional information

Additional information

Dimensions 174 × 82 × 37 cm
Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.