FI4 854 P IX

Multifunctional Electric oven
Class: A +

L.:59.5cm; Gj.:59.5cm; Th.:56.4cm.

Multi-cooking with 17 operations
Moving shelf
Quick overheating
Furnace Volume 71 Liter.
Four glass door.
Integrated Purification System: Pyrolytic
as well as many other opportunities.

Multiflow Heat Technology
With Mulitiflow technology, a new style of convection system creates an all-inclusive heat flow that drives heat to every inch of the oven cavity to consistently even delicious dishes – whichever shelf you’re using. Ideal for providing the perfect cakes and breads as well as even cooking your favorite dishes.

Bread And Pizza
The new vent circulates heat in all directions, up, down, right to left, spreading it evenly over every point in the inner cavity. Electronic control limits temperature fluctuations to a minimum, enabling high-definition cooking at any position, at any level in the oven

Description

Description

Multifunctional Electric oven
Class: A +

L.:59.5cm; Gj.:59.5cm; Th.:56.4cm.

Multi-cooking with 17 operations
Moving shelf
Quick overheating
Furnace Volume 71 Liter.
Four glass door.
Integrated Purification System: Pyrolytic
as well as many other opportunities.

Multiflow Heat Technology
With Mulitiflow technology, a new style of convection system creates an all-inclusive heat flow that drives heat to every inch of the oven cavity to consistently even delicious dishes – whichever shelf you’re using. Ideal for providing the perfect cakes and breads as well as even cooking your favorite dishes.

Bread And Pizza
The new vent circulates heat in all directions, up, down, right to left, spreading it evenly over every point in the inner cavity. Electronic control limits temperature fluctuations to a minimum, enabling high-definition cooking at any position, at any level in the oven

Garancioni

1. Afati i garancionit fillon prej ditës së dorëzimit të produktit, kohëzgjatja është 2 (DY) vjet. Bagllamat dhe sirtarët 5 (PES) vjet.

2. Në kuadër të garancionit përfshihen Materiali i produktit,transporti,montimi,ndërimi i pjesëve të dëmtuara gjatë kohzgjatjes së garancionit si dhe servisimi i produktit në vend gjatë kohzgjatjes së garancionit.

3.Në kuadër të garancionit NUK perfshihen dëmtimet si në vijim Dëmtimet nga zjari,uji,vërshimet,termeti,lagështia e tepërt ,nxehtësia e tepërt ,aktiviteti fizik në produkt,përdorimi i preparateve për pastrim të cilat dëmtojn produktin si p.sh tiner,aceton,detergjent i ngursusar etj. Produkti duhet të pastrohet me leckë të lagur dhe më pas të thahet me një leckë të thatë. Produkti nuk duhet të lihet e lagësht.

4.Garancioni nuk vlen edhe në rastse veprohet në produkt nga personat të joautorizuar që nuk i përkasin firmës ton.

5.Produktet si mermer,graniti,kuarci,laminami,dhe pajisjet tjera gurore të cilat përdoren për tavolin të punës janë jashtë garancionit ton.

6.Pajisjet elektronike garantohen nga firmat të cilat i prodhojn këto pajisje si dhe nga serviset e autorizuara

Shipping & Delivery

Tek blerjet online, më së voni brenda 7-9 ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, porosia e juaj do të dorëzohet në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 14:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit.

Për dërgesat jashtë vendit, porosia e juaj do të dorëzohet më së voni brenda 7-9 (pas dorëzimit të produktit tek transpotuesi ndërkombëtar) ditëve pas arritjes së miratimit të sigurisë së kredit kartelës apo pas kontrollit të realizimit të pagesës, në adresën e dorëzimit të cilën e keni dhënë ju dhe pas identifikimit dhe nënshkrimit nga ana e pranuesit. Pas dhënies së porosisë së suaj në Kompaninë e transportimit, ajo do ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e Kompanisë së transportit. Porositë e dhëna çdo ditë pas orës 12:00 do të procedohen ditën e nesërme, ndërsa porositë e dhëna gjatë ditëve të festave zyrtare apo gjatë vikendeve, do të procedohen në ditën e parë të punës pas pushimit. Të dhënat e Kompanisë së transportit do ju përcillen nga Kompania jonë.